Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Kandidáti do VOLIEB 2014

Domov > Novinky > Kandidáti do VOLIEB 2014

Výboru SKŚSP bolo doručené odstúpenie pána Martina Manáka z kandidatúry do volieb  s ktorým Vás oboznamujeme:  *odstúpenie* .  Naďalej nemáme dostatok prihlásených záujemcov o prácu v komisiách klubu – revíznej a disciplinárnej.Hláste prosím svoj záujem na email tajomníka klubu Ester Zdútovej: ezdutova@provista.sk .

Srdečne Vás pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 1. marca 2014 vo Veľkom Mederi, kde môžete hlasovaním podporiť svojich kandidátov.