Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

KLUBOVÁ VÝSTAVA SKŠSP

Domov > Novinky > KLUBOVÁ VÝSTAVA SKŠSP

Pod záštitou ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na KLUBOVÚ VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz klubovej výstavy 2018 a Víťaz mladých klubovej výstavy 2018”

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa:

26. 5. 2018 v areáli PLAUTER KÚRIA vo Veľkom Mederi

Rozhodcovia:

Antonella Residori (IT) a Christian Schmid (DE)

Uzávierka prihlášok: 1.5.2018 –dátum odoslania on-line prihlášky

PROPOZICIE.SK(.pdf) PROPOZÍCIE EN (.pdf)

online prihlasovanie tu  alebo priamo na www.clubdogshow.sk

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 26.5.2019

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 10.5.2019 u hlavnej poradkyne chovu Ing. Gargušovej.