Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Koniec dodatočných prihlásení

Domov > Novinky > Koniec dodatočných prihlásení

Končí sa možnosť akýchkoľvek dodatočných prihlásení psov a zmien v zaradení psov prihlásených na Špeciálnu výstavu SKŠSP vo Varíne.
Katalóg je v štádiu príprav… tešíme sa na stretnutie vo Varíne!!