Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Nový rok

Domov > Novinky > Nový rok

Vážení členovia .. do nového roka 2013 Vám želáme len to najlepšie, veľa zdravia a samé chovateľské a výstavné úspechy!

– nezabudnite zaplatiť členský príspevok na r. 2013:
Názov účtu Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov
Číslo účtu 2921861031/1100