Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Domov > Novinky > OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V sekcii „Tlačivá na stiahnutie“ boli zverejnené dokumenty: Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných údajov, Organizačná smernica k spracovaniu osobných údajov a Prihláška do klubu SKŠSP platná od 1.1.2022.