Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

PLEMENNÁ KNIHA ÚKK

Domov > Novinky > PLEMENNÁ KNIHA ÚKK

Počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu COVID 19, ako aj 30 dní po jej ukončení, nebudú nijakým spôsobom penalizovaní chovatelia, ktorí prihlášku k zápisu šteniat zašlú neskôr ako vo veku 9 týždňov.