Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Pozvánka na členskú schôdzu

Domov > Novinky > Pozvánka na členskú schôdzu

Srdečne pozývam všetkých členov, priateľov a priaznivcov
švajčiarskych salašníckych psov na  členskú schôdzu, ktorá sa bude konať
dňa 12. 10. 2013 o 17:00 hodine
(po skončení posudzovania a záverečných súťaží výstavy).
Miesto konania: Vrútky – v salóniku Hotela Junior Piatrová

Teším sa na Vašu účasť.
Prezidentka S K Š S P