Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Predĺženie uzávierky na prihlášky

Domov > Novinky > Predĺženie uzávierky na prihlášky

Vážení vystavovatelia, uzávierka prihlášok na jarnú Klubovú výstavu SKŠSP konajúcu sa vo Veľkom Mederi dňa 24.5.2014. sa predlžuje do 11.5.2014!! propozície – SK , propozície – AJ  

V prípade, že členovia SKŠSP majú záujem zverejniť svoj inzerát, resp. reklamu svojej chovateľskej stanice alebo zvierat vo výstavnom katalógu posielajte vyhotovený obrázok vo formáte JPG na email : skwebskssp@gmail.com v termíne uzávierky tj. do 11.5.2014.

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať po výstave – viac nájdete v pozvánke.

výbor SKŠSP