Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

RESUMÉ Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE

Domov > Novinky > RESUMÉ Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE

Na výročnej členskej schôdzi dňa 4.9.2021 bol zvolený nový výbor klubu na ďalšie 4 roky v zložení:

predseda – Tibor Križan, tajomníčka – Naďa Liptaj Kašťáková, hlavná poradkyňa chovu – Terézia Gargušová, členovia výboru – Drahomíra Vargová, Jaroslav Major, Vladimír Nosko a Pavol Hajduk.

Správou webovej stránky bol poverený Martin Liptaj.

Z uznesení vyberáme:
– medzi vyhodnocovateľov RTG  bol pridaný MVDr. Ivan Pašek
– bola zrušená povinnosť vyšetrenia DM exon 1 a exon 2 u plemena BSP
– bol zrušený poplatok za vystavenie krycieho listu