Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKSSP

Domov > Novinky > ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKSSP

Pod záštitou  ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na  ŠPECIÁLNU  VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2016 a Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2016”

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebušský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa:

 1. 10. 2016 v areáli Horského hotela Magura Chvojnica

Rozhodcovia: Sebastian Harnik (PL) a Anna Rogowska (PL)

Uzávierka prihlášok: 02.09.2016  – dátum podania na pošte a 04.09.2016  – dátum odoslania on-line prihlášky

PROPOZÍCIE SK (.doc) PROPOZÍCIE EN (.doc)

online prihlasovanie tu (primárne poprosíme použiť túto možnosť)

PRIHLASKA pre zaslanie poštou (.rtf)

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 2.10.2016.

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 15.9.2016 u hlavnej poradkyne chovu Ing.  Gargušovej.