Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKŠSP

Domov > Novinky > ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SKŠSP

Pod záštitou  ÚKK a FCI             

Vás srdečne pozývame na ŠPECIÁLNU VÝSTAVU so zadávaním titulov “CAJC SR, CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2018 a Víťaz mladých špeciálnej výstavy 2018”

pre plemená appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes, ktorá sa uskutoční dňa:

29. 9. 2018 v areáli Horského hotela Magura Chvojnica, okr.Prievidza

Rozhodcovia: Eva Procházková (CZ) a Anna Kochan (PL)

Uzávierka prihlášok: 08.09.2018  – dátum podania na pošte a 09.09.2018  – dátum odoslania on-line prihlášky

PROPOZÍCIE SK (.pdf) PROPOZÍCIE EN (.pdf)

online prihlasovanie tu (primárne poprosíme použiť túto možnosť)

PRIHLASKA pre zaslanie poštou (.pdf)

Bonitácia sa uskutoční nasledujúci deň 30.09.2018.

Prihlášky na bonitáciu si vyžiadajte v termíne do 15.9.2018 u hlavnej poradkyne chovu Ing.  Gargušovej.