Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Sponzoring

Domov > Novinky > Sponzoring

Milí členovia aj nečlenovia,

ak máte záujem prispieť vecnými darmi alebo hotovosťou na kúpu cien do súťaží alebo samotných tried na Špeciálnej výstave SKŠSP vo Varíne kontaktujte prosím prezidenta klubu na skwebskssp@gmail.sk.

Všetkým členom poskytujeme možnosť zverejniť  inzerciu alebo reklamu vo výstavnom katalógu ak máte uhradené členské poplatky.

Výbor skŠSP