Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

Upozornenie!

Domov > Novinky > Upozornenie!

Upozorňujeme na zmenu účtu Dr. Ledeckého na ktorý je potrebné uhrádzať poplatok za RTG. Číslo účtu: 0109154804/0900. Účet je vedený v Slovenskej Sporiteľni. Za vyhodnotenie snímkov HD+ED je poplatok 20,- eur. Za vyhodnotenie snímkov HD+ED+OCD je poplatok 30,-eur.
K snímkom je potrebné priložiť kópiu dokladu o úhrade poplatku za vyhodnotenie a pri platbe treba uviesť priezvisko a meno, aby sa dali platby spárovať a vyhodnocovateľ mohol vystaviť potvrdenie o zaplatení. Viac informácií nájdete v sekcii: Postup pri RTG.