Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

UZÁVIERKA!!!

Domov > Novinky > UZÁVIERKA!!!

Ak má niekto z členov záujem zverejniť svoju reklamu na chovateľskú stanicu, vrh alebo krycích psov a pod. v katalógu na Klubovej výstave SKŠSP vo Veľkom Mederi 28.5.2016 môže svoje vyhotovené reklamy posielať na email vystavy.skssp@gmail.com uvedené členom poskytujeme zdarma.

POZOR už 28.4.2016 je uzávierka prihlášok na Klubovú výstavu vo Veľkom Mederi!!!

Bonitácia 29.5.2016 je kapacitne naplnená, už nie je možné prijať žiadnych psov.

Kto má záujem bonitovať svojich psíkov môže sa už teraz hlásiť na bonitáciu konajúcu sa po výcvikovom tábore dňa 20.8.2016 v Krpáčove alebo na bonitáciu konajúcu sa po Špeciálnej výstave SKŠSP v Chvojnici dňa 2.10.2016. Viac informácií u hlavnej poradkyne chovu Ing. Gargušovej.