Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

VOĽBA ČLENOV KLUBU

Domov > Novinky > VOĽBA ČLENOV KLUBU

Milí členovia klubu,

aj keď je len začiatok roka, už teraz sa výbor nášho klubu musí zamýšľať nad akciami, ktoré chceme tohto roku zorganizovať. Okrem tých každoročných nám opäť po štyroch rokoch prislúcha usporiadať členskú schôdzu s voľbou všetkých členov klubu.

Jedná sa o tieto pozície: predseda, tajomník, hlavný poradca chovu, dvaja členovia výboru a revízor klubu. Momentálne sú obsadené všetky pozície, okrem tajomníka, keďže Simona Jordánová sa ešte minulého roku tejto pozície vzdala a dočasne ju zastupuje pán predseda Ing. Križan, za čo mu ďakujeme.

Sme radi, že počet členov SKŠSP rastie a tým sa rozširuje aj možnosť ľudí, ktorí by mohli kandidovať na dané pozície. Všetci členovia výboru sú si vzájomne nápomocní, ale keďže všetci to robíme popri svojej trvalej pracovnej činnosti, pre plynulý chod klubu musíme mať obsadené všetky pozície. Preto budeme radi, ak nám dáte tip na ľudí, ktorí majú predpoklady na akúkoľvek pozíciu v klube, ale hlavne na nového tajomníka. Nebojte sa kontaktovať ktoréhokoľvek člena výboru s otázkami na prácu na jednotlivých pozíciách, ak máte o ňu záujem aj Vy. A to aj v prípade, že by ste si to chceli len vyskúšať, alebo to chcete robiť len dočasne. Každá pomocná ruka je vítaná.


S pozdravom a očakávaním osobného stretnutia na členskej schôdzi,


výbor SKŠSP