Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

VYHLÁŠKA

Domov > Novinky > VYHLÁŠKA

Vyhláška MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. zo 6.10.2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá: Vyhláška č. 283 z roku 2020

A usmernenie prezídia SKJ ku spomínanej vyhláške nájdete na tomto odkaze: Usmernenie SKJ