Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA SKŠSP

Domov > Novinky > VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA SKŠSP

Výročná členská schôdza SKŠSP (spojená s voľbou nového výboru) sa uskutoční dňa 4.9.2021 v Hoteli Plauter kúria vo Veľkom Mederi so začiatkom o 9.00 hod.
Po skončení členskej schôdze sa uskutoční bonitácia.
Každý člen klubu dostane pozvánku na svoju mailovú adresu s programom schôdze.
Srdečne každého pozývame.

Výbor klubu SKŠSP