Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ZĽAVY NA TESTOVANIE

Domov > Novinky > ZĽAVY NA TESTOVANIE

Ako chovatelia SKŠSP máte  možnosť využívať mnohé genetické a zdravotné testy, ktoré vám pomôžu v chove ľahšie dosahovať  požadované výsledky. 

Laboratórií je viacej, náš klub má v súčastnosti chovateľské zľavy v LABOKLIN (15% – označené dvomi ** ) a v laboratóriu SLOVGEN (10% – Novinka pre náš klub). 

LABOKLIN: zohľadňuje zľavy pre chovateľské kluby, podmienkou je, že s každou vzorkou bude doručená kópia aktuálneho potvrdenia o členstve. Dodatočne nárokované zľavy nie sú zohľadnené.

SLOVGEN: zohľadňuje 10% zľavu pre náš klub na všetky online objednávky, podmienka: kópia aktuálneho potvrdenia o vašom členstve.

Ako získam aktuálne potvrdenie o členstve za rok 2023? 

Samozrejme musím mať zaplatený členský príspevok na daný rok a potom o potvrdenie požiadam prostredníctvom emailu predsedu klubu: tibor.krizan@zoznam.sk