Slovenský klub švajčiarskych salašníckych psov

ZMENY V CHOVATEĽSKÝCH PODMIENKACH

Domov > Novinky > ZMENY V CHOVATEĽSKÝCH PODMIENKACH

Milí členovia klubu,

po dôkladnom uvážení situácie a snahy podporiť našich chovateľov, sa výbor SKŠSP rozhodol, že tento rok upravíme Chovateľské podmienky v bodoch IV. a VI. takto:

Bod IV. Chovní jedinci: konkrétne Podmienky pre zaradenie do chovu, kde v bode f. sa ruší povinnosť absolvovania povinných výstav pre roky 2020 a 2021.

Bod VI. Krytie: Počet krytí s následným vrhom v roku 2021 u chovného psa plemien BSP a VSSP nie je obmedzený. 

Veríme, že týmto rozhodnutím Vám aspoň trochu uľahčíme Vaše chovateľské rozhodnutia.

Výbor  SKŠSP